پروژه ی آشنایی بامعماری جهان .پیام نور گرگان

:: پروژه ی آشنایی بامعماری جهان .پیام نور گرگان


اسامی دانشجویان و مباحث مربوط به ارائه و تاریخ ارائه در ادامه ی مطلب میباشد و فقط در جلسه مربوط می توانند ارایه دهند.و پرینت مربوط به مبحث را بهمراه داشته باشید .درمورد فلش کارت در کلاس توضیح داده می شود.

پ ن حضور در کلاس الزامی است.موفق باشید

ادامه مطلب
منبع : زندگی سراسر طراحی استپروژه ی آشنایی بامعماری جهان .پیام نور گرگان
برچسب ها : مربوط

اطلاعیه بیان 2.پیام نورگرگان

:: اطلاعیه بیان 2.پیام نورگرگان
برای دانشجویان این درس ساعت آزمونی از طرف دانشگاه مقررشده است که دانشجویان برای این امتحان دو پرسپکتیو داخلی و خارجی را تمرین کنند و در جلسه ذهنی بکشند.در آن فیگور و درخت وفونت وخط آسمان را هم نشان دهید.و کمی هم راندو انجام دهید .پس متریال راندو بهمراه داشته باشد.از انجایی که برگه ها بایگانی می شود پس نمره ای برای این برگه ها باید منظور گردد وبرگه هارا پرکنید.(4 نمره دارد.)
موفق باشید
منبع : زندگی سراسر طراحی استاطلاعیه بیان 2.پیام نورگرگان
برچسب ها :

اطلاعیه تحویل پروژه درس مبانی مهندسی معماری وساختمان پیام نورگرگان

:: اطلاعیه تحویل پروژه درس مبانی مهندسی معماری وساختمان پیام نورگرگان
1.تحویل پروژه در 26 آذر در ساعت کلاسی می باشد. 

پروژه یک دفترچه(اندازه A4 )می باشد که شامل موارد زیر است.


1.نمونه های مطالعاتی مسکونی خارجی وداخلی 

2.تحلیل سایت

3.لکه گذاری ،دیاگرام ،عرصه ها 

4.چگونگی رسیدن به پلان (هندسه پلان) .سیرکولاسیون حرکتی ،نورگیری فضاها

5.پلان بهمراه مبلمان  اشله 1/100 .استاندارد در پلان ها مهم است(باخط کش)

6.سایت پلان 

7.استفاده از رنگ ،فونت .راندو  وخلاقیت در ارائه پروژه اهمیت دارد.

8. یک پرسپکتیو  رسم شود و رعایت نکات مربوط به اقلیم ونوشتن آن در پرسپکتیو الزامی است.

9.رعایت نکات ذکرشده در جزوه و اشاره به آن نمره ی  جداگانه دارد.

درصورت سوال ایمیل ارسال شود.

پی دی اف مربوط به جلسه ی آخر در ادامه ی مطلب قرارداده شده است.ومطالعه ی آن بهمراه کل پی دی اف کلاسی در امتحان ضروری است.
موفق باشید.
ادامه مطلب
منبع : زندگی سراسر طراحی استاطلاعیه تحویل پروژه درس مبانی مهندسی معماری وساختمان پیام نورگرگان
برچسب ها : پلان ,پروژه ,رعایت نکات ,تحویل پروژه

اطلاعیه پروژه پایانترم درس بیان 2 پیام نورگرگان

:: اطلاعیه پروژه پایانترم درس بیان 2 پیام نورگرگان

1.شیت پروژه مقوای A1می باشد .


2.با روان نویس ودست ازاد می باشد(خط کش ممنوع).راندوالزامی است.


3.پروژه شامل فایلی است که درادامه ی مطلب می توانید دانلودکنید.بهمراه یک پرسپکتیو از فضای واقعی .

نکته .سواللاتتان را از طریق ایمیل ارسال کنید.

نکته:درتاریخی که دانشگاه برای امتحانتان تعیین کرده است چندنمونه از تمارین کلاسی را باروان نویس درجلسه امتحان انجام می دهید.

تاریخ تحویل 26 آذر در زمان کلاس می باشد.

موفق باشید 

ادامه مطلب
منبع : زندگی سراسر طراحی استاطلاعیه پروژه پایانترم درس بیان 2 پیام نورگرگان
برچسب ها : پروژه

اطلاعیه تحویل پروژه پیام نور گرگان

:: اطلاعیه تحویل پروژه پیام نور گرگان

تحویل پروژه ی پایانترم درس مبانی مهندسی معماری وساختمان   و   درک وبیان 2  در تاریخ 26 آذر می باشد.موارد آلبوم این هفته ذکر خواهد شد.

دانشجویان مبانی مهندسی معماری وساختمان می توانند این هفته در کلاس کارهایشان را کرکسیون کنند.

منبع : زندگی سراسر طراحی استاطلاعیه تحویل پروژه پیام نور گرگان
برچسب ها : معماری وساختمان ,مهندسی معماری ,مبانی مهندسی ,تحویل پروژه ,مهندسی معماری وساختمان ,مبانی مهندسی معماری